Stanislav Kolíbal (1925) sochař, malíř, grafik, ilustrátor

Zabýval se rovněž divadelní scénáristikou, užitou grafikou, instalacemi výstav a realizacemi v architektuře. V roce 1951 vystudoval VŠUP v Praze u profesora Antonína Strnadla. V letech 1951 až 1954 studoval pražskou DAMU, kde působil do roku 1959 jako pedagog. V letech 1960 až 1970 byl členem umělecké skupiny UB 12. "V úvahách o funkcích ilustrace šel nezřídka proti navyklým koncepcím a podnítil živou diskusi, která se rozhořela po vydání jeho dvou Stromů pohádek a po výstavě ilustrací těchto knih na počátku roku 1960. Diskuse probíhala především v časopise Zlatý máj a dotkla se mnoha problémů ilustrace v knihách pro děti. Účastníci dikuse neupírali ilustraci její umělecké hodnoty, ale soustředili se zejména na právo umělce hledat a experimentovat. Rozlišovali mezi experimentem výtvarným a pedagogickým a uvažovali, čemu z nových rysů ilustrace dítě může a čemu nemůže porozumět. Kolíbal sledoval svými ilustracemi posílení emocionální stránky pohádek, jejich citového ovzduší – soustředil se na věcné a akční detaily pohádkových vztahů, ne na scény pohádek. V dominantě detailů chtěl symbolicky posílit nosné prvky pohádek, postavy s kvalitami a rysy, které reprezentují. Vybudoval ilustraci na protikladu plošné barevnosti maleb a bílé plochy papíru, náznakový princip ilustrace a jeho citový obsah měl vyvolat dialog se čtenářem, znamenal apel na aktivní spolupráci čtenáře" (Holešovský, 1989).

 

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE ANTIKVARIÁTU:

KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY. SNDK, 1963.

HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 8. ročník základní devítileté školy. SPN, 1969.

 

PRODÁNO:

Svatopluk Kadlec – ODE VŠEHO TROCHU. SNDK, 1962.

 

Jan Vladislav – POHÁDKY ZE ZEMĚ DRAKA. SNDK, 1960.

TUNEL DO POZÍTŘÍ. SNDK, 1967.

STROM POHÁDEK Z CELÉHO SVĚTA. SNDK, 1964.

DRUHÝ STROM POHÁDEK Z CELÉHO SVĚTA. SNDK, 1965.

POVÍDALI, ŽE MU HRÁLI. Albatros, 1969.

POHÁDKY PRO OBĚ UŠI. Lidové nakladatelství, 1978.