Eva Bednářová (1937―1986) grafička a ilustrátorka poezie, klasické ruské literatury a dětských knih

V letech 1957 až 1963 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Antonína Strnadla. Ilustrace Evy Bednářové "představuje v české i evropské ilustraci ojedinělý, emotivně a fantazijně bohatý a do nitra lidské duše obrácený pohled. V celé ilustrační tvorbě Evy Bednářové zřetelně cítíme, že jí nešlo o sledování děje: její ilustrace jsou spíše volným výtvarným doprovodem, text podle jejího přesvědčení inspiruje umělce k tomu, aby do ilustrace spolu se vztahy literární předlohy promítl i osobní zážitky" (Holešovský, 1989). Podle Evy Bednářové, která patřila mezi kmenové ilustrátory časopisu Sluníčko, "otevírají ilustrace pro děti před umělcem široké možnosti fantazie, ale současně ho vážou určitou služebností. Ilustrační dílo musí odpovídat dětskému vnímání, speciálnímu zaměření, a především věku čtenáře. Úkol ilustrovat dětskou knihu vede umělce k tomu, aby hledal nové pohledy na skutečnost, aby pracoval s výtvarnou zkratkou a nadsázkou úměrnou věku dítěte a jeho potřebám. Ilustrace však musí zároveň odrážet vlastní vztah umělce k životu, a potom záleží velice na okamžiku, kdy se ilustrátor a divák (čtenář) setkají v jedné rovině."

 

 AKTUÁLNĚ V NABÍDCE ANTIKVARIÁTU:


Hermína Franková – PLAVČÍK A SARDINKY. SNDK, 1965.

 

PRODÁNO:

Hermína Franková – PLAVČÍK A SARDINKY. SNDK, 1965.

BLÁZNI A PYTHAGORAS. SNDK, 1966.

Zdeňka Bezděková – ŘÍKALI MI LENI. SNDK, 1967.