Zdeněk Mlčoch (1921 ― 1995) malíř, grafik a ilustrátor

Od roku 1950 byl zaměstnán jako výtvarný redaktor ve Státním nakladatelství dětské knihy v Praze. Jako člen umělecké skupiny RADAR se zabýval civilizační tématikou; jeho hlavní výtvarnou disciplínou je však ilustrace. "Ilustrace Zdeňka Mlčocha se vyznačuje širokou mnohostranností žánrovou a výrazovou uvolněností. V jeho cyklech ilustrací nacházíme Šrámkovu lyriku a dávné slovanské legendy, ilustrace k historickým námětům i texty uměleckovzdělávací, zvláštní oblastí jeho záliby je folklór a lidová pohádka. [...] K podstatě folklóru ve sbírce J. Porazińské Za lesy a za horami míří Mlčoch kompoziční stavbou ilustrací, pojetím přírodních i architektonických prvků i stavbou scenérií. Ohniskem v dekorativní kulise se mu stávají tváře postav, kompozice počítá s bílou plochou papíru, leckde až po krajní mez soudržnosti obrazu (Holešovský, 1989).

 

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE ANTIKVARIÁTU:

KOUZELNÁ SKŘÍŇKA. SNDK, 1960.

Stanisław Lem – K MRAKŮM MAGELLANOVÝM. Mladá fronta, 1962.

PROCHÁZKY PRAHOU. SNDK, 1964.

Miroslav Ivanov – JAK LEDŇÁČEK BLOUDIL PRAHOU. Albatros, 1978.

 

PRODÁNO:

ZA LESY A ZA HORAMI. Polské národní pohádky. SNDK, 1966.

MONGOLSKÉ POHÁDKY. SNDK, 1958.

LUDĚK LETÍ DO TATER. SNDK, 1963.

PRINC BAJAJA. SNDK, 1963.