Helena Zmatlíková (1923―2005) malířka, grafička a ilustrátorka,

činná v užité grafice, filmové tvorbě a novinové kresbě. Studovala na soukromé Ukrajinské akademii u Grigorije Musatova (1937), na Rotterově škole kresbu a propagační grafiku (1938―1939) a u Jaroslava Švába v Officině Pragensis (1939―1941). Během studií si přivydělávala jako módní kreslířka. "Ilustrační tvorba Heleny Zmatlíkové má dvě zájmová těžiště: pohádky a spolu s nimi obrázkové knihy pro nejmenší. Obsahové stránce textů plně odpovídá rukopis ilustrátorky: zřetelná obrysoví kresba nejčastěji kolorovaná, kresba, kterou bychom mohli vzdáleně co do jasnosti a určitosti výrazu a optimismu srovnat s kresbou Josefa Lady. Nicméně Ladův sklon ke shrnující prostotě výrazu má v kresbě Heleny Zmatlíkové protějšek skrytějšího, utajenějšího humoru, a zároveň humoru, který se nevyhýbá oblým tvarům a stupňuje idealizovanou mimiku tváří leckdy až do výrazu v blízkosti groteskního odstínu lidové hračky." (Holešovský, 1989)

 

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE ANTIKVARIÁTU:

POVÍDALI, ŽE MU HRÁLI. Albatros, 1969.

Ludvík Aškenazy – DĚTSKÉ ETUDY. Československý spisovatel, 1960.

Jiří Kolář ‒ Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA. SNDK, 1968.

NASEDAT! SNDK, 1959. 

 

PRODÁNO:

Miloš Malý ‒ CO SI DĚTI VYMYSLILY. SNDK, 1951.

Marian Kennedyová – MODRÝ KOCOUREK. SNDK, 1956.

PUTOVÁNÍ ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ. SNDK, 1959.

SE ZVÍŘÁTKY KOLEM SVĚTA. SNDK, 1958.

Astrid Lindgrenová – DĚTI Z BULLERBYNU. Albatros, 1974.

Josef Brukner – POLŠTÁŘOVÁ VÁLKA. SNDK, 1968.

František Hrubín ‒ PALEČEK. SNDK, 1965.

O LETADÉLKU KÁNĚTI. Albatros, 1974.

Astrid Lindgrenová – DĚTI Z BULLERBYNU. Albatros, 1986.

Anna Malinská –  NÁŠ ADÁMEK. SNDK, 1960.

O LETADÉLKU KÁNĚTI. Albatros, 1974.

ILUSTRACE PRO DĚTI. Katalog, 1973.

MODERNÍ MYŠ. Epocha, 1969.

POHÁDKY MODRÉHO PÁNA. Panton, 1972.

O ZÁPALCE. Krajské ústředí zdravotnické osvěty, Praha 1958.

KOUZELNÝ MÍČ. Krajské ústředí zdravotnické osvěty, Praha 1959.

O NÁKAZE. Krajské ústředí zdravotnické osvěty, Praha 1958.

Olga Hejná – BUBÁCI Z PAMPELIC. Severočeské nakladatelství, 1969.

Jan Malík, Milan Pavlík: ROLY‒POLY (MÍČEK FLÍČEK). ARTIA, 1968.

Astrid Lindgrenová – DĚTI Z BULLERBYNU. Albatros, 1974.