Zdeněk Adla (1910―1990) spisovatel, novinář, knižní grafik a ilustrátor

Od konce 20. let byl činný v Komsomolu, navrhoval plakáty pro KSČ, kreslil do Rudého práva a Rozsévačky. Během Druhé světové války byl internován v nacistických koncentračních táborech. V osvobozeném Československu se stal šéfredaktorem Světa sovětů. V padesátých letech působil jako dopisovatel ČTK v Moskvě; po návratu redigoval Květy a Mateřídoušku. Jeho spolupráce s dětskými časopisy vyvrcholila v roce 1967 založením Sluníčka. V době opatrných návratů krotké moderny aktualizoval sovětský konstruktivismus 20. let a estetické koncepce německého Bauhausu.

Aktuálně v nabídce antikvariátu:

JAK ŠEL ŽIRAF K MOŘI. Albatros, 1971.

KOUKEJ, BRÁŠKO. Albatros, 1976.